UA-75651220-1
SmartTop.info

Майстер виробничого навчання
Леонов Віталій Анатолійович

Метою є:
- формування відкритої системи освіти,
    що забезпечує кожній дитині і дорос-
    лому власну траєкторію самоосвіти;
- системна інтеграція предметних галу-
    зей знань;
- розвиток творчого потенціалу учня,
    його здібностей до комунікативних дій;
- розвиток експериментально-дослідни-
    цької діяльності та культури навчальної
    діяльності;
- формування інформаційної культури учнів;
Back
Next
 
обслуговування та ремонту потрібні   
  висококваліффіковані робітники.
     Сллюсар з ремонту рухомого складу є першою сходинкою для придбання професії "Помічник машиніста тепловоза, помічник машиніста електровоза". Велика відповідальність лягає на плечі слюсарів по технічному обслуговуванню і ремонті локомотивів, котрі виконують перевезення пасажиріів та вантажів
.
     Професія "Помічник машиніста тепловоза" - одна з найважливіших і відповідальних на залізничному транспорті.
      Локомотивний парк поновлюється новими потужними локомотивами пасажирського,
грузового і маневрового парку. Вони мають більшу потцжність,  економічність, естетичність, комфортабельність.
     Робота електричного обладнання і управляння удосконалюється новими електричними приладами, змінюється гальмова меррежа з метою економічності затрат споживаючоїї енергії
    Працюючи помічником машиніста, кожен повинен знати свою найважливішу відповідальність по безпечному перевезеннб пасажирів та вантажів на залізничному транспорті.
     Професія "Слюсар з ремонту рухомого складу одна з важливих професій на залізничному транспорті. Її можна порівняти з професією лікаря.
    З кожниим роком локомотивний парк поновлюється новими локомотивами і для їх технічного

Даний сайт створено для підготовки до повноцінного життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства учнів з професії: "Слюсар з ремонту рухомого складу"
"Помічник машиніста тепловоза".

Планові бесіди група №41
Професійно_технічне училище №12
м.Знам'янка
Погода в в Кировограде