UA-75651220-1

Види засобів вимірювання

     Для вимірювання розмірів деталей промисловістю випускається велика розмаїтість вимірювальних засобів, які мають різні галузі застосування і різну точність вимірювання, яка визначається граничною похибкою lim вимірювального засобу. Тому важливо в кожному конкретному випадку необхідно вибрати відповідний вимірювальний засіб для вимірювання конкретного розміру деталі. Неправильно вибраний вимірювальний засіб може стати причиною похибок вимірювання.

     Вибір вимірювальних засобів залежить від того, яка форма контролю є традиційною на даному підприємстві з урахуванням наявності вимірювальних засобів, тобто від прийнятих організаційно-технічних форм контролю, масштабів виробництва, конструктивних особливостей контрольованих деталей, точності їх виготовлення, економічних та інших факторів.

     Точність вимірювального засобу визначається граничною (найбільшою) похибкою вимірювання Δlim, а точність виготовлення деталі - величинами допусків її розмірів Ті.

     Тому при добиранні вимірювальних засобів керуються двома основними принципами:
точність вимірювального засобу має бути досить високою порівняно з точністю вимірюваного розміру виробу;
трудомісткість і вартість вимірювання цим вимірювальним засобом мають бути якнайнижчими.

     Існує декілька способів добирання вимірювальних засобів, однак на практиці найчастіше вимірювальні засоби для вимірювання конкретних розмірів деталей добирають за допустимими похибками вимірювання цих розмірів. Це випливає зі стандартного визначення дійсного розміру як розміру, одержаного внаслідок вимірювання із допустимою похибкою.