UA-75651220-1

Кольорові метали і сплави

Кольорові метали та їх сплави (мідь, латунь, бронза, алюміній, магній, цинк, свинець, олово, титан, нікель, кобальт, бабіт) широко застосовують у процесі виготовлення різних деталей.

Кольорові метали поділяються на чотири основні групи (рис. 1.2.39).
Рис. 1.2.39. Основні групи металів
Мідь - метал рожево-червонуватого кольору, має елементарну кристалічну ґратку у вигляді гранецентричного куба.

Густина міді γ = 8940 кг/м3, температура плавлення tпл = 1083 °С.

Порівняно з алюмінієм мідь характеризується кращими електро- й теплопровідністю, доброю тривкістю до корозії на повітрі, у прісній та морській воді, а також у багатьох хімічних середовищах, її легко обробляти тиском, паяти і зварювати, проте вона має невисокі ливарні властивості й погану оброблюваність різанням. За електро- й теплопровідністю мідь посідає друге місце після срібла. З огляду на низьку межу плинності й порівняно високу вартість мідь у конструкціях майже не застосовується.

Механічні й технологічні властивості міді помітно знижують шкідливі домішки - вісмут, свинець, сірка й кисень. Вісмут і свинець практично не розчиняються в міді й утворюють з нею легкоплавкі евтектики, які, розміщуючись на границях зерен, призводять до руйнування міді під час її гарячої обробки тиском. Тому масова частка вісмуту в міді не повинна перевищувати 0,002 %, а свинцю - 0,005 %. У свою чергу, сірка й кисень погіршують пластичність міді, утворюючи на границях зерен крихкі евтектики.

Легуючі елементи у сплавах міді позначають літерами (табл. 2.4).