UA-75651220-1

Розливання та розкислення сталi

Розливання рідкого металу - важлива операція металургійного і ливарного виробництва, яка значною мірою визначає якість металу і готового виробу. На якість виливків впливає температура розливання рідкого металу, тривалість заливання, заповнення розплавом ливникової системи та ін. Недогрітий метал погано заповнює порожнини форми, призводить до браку (недолив); перегрітий метал спричинює утворення значних раковин усадки і газових порожнин, збільшує пригар формівної й стрижневої сумішей. Оптимальна температура розливки сталі становить 1390-1550 °С (відповідно великих і дрібних виливків), чавуну - 1220-1400 °С.

Існує два способи розливання: у виливниці (ливарні форми) і безперервного розливання. З плавильної печі рідкий метал випускають у ливарний ківш (рис. 1.2.23), обладнаний сталевим кожухом і футерований вогнетривким шамотом. У днище ковша вставляють стакан з шамоту або магнезиту з отвором для випуску сталі. Отвір стакана закривають пробкою з вогнетривкого матеріалу. Вона закріплена на сталевому стрижні стопора, футерованого шамотними трубками. У верхній частині стопор з’єднаний з пристроєм, що закриває і відкриває отвір ковша.
Рис. 1.2.23. Ливарний ківш для розливання сталі:
1 - стопор; 2 - стакан; 3 - стопорний механізм
Стопорні ковші для розливання сталі об’ємом (1-6 т) обладнують одним стопором, більші (8-10 т) - двома. Ковші менших розмірів (250-800 кг) для розливання чавуну без стопора (чайникові) оснащені вертикальною перегородкою, яка захищає метал від попадання у форму шлаку. Ручні ковші (25-60 кг) мають ноші, а ковші об’ємом 5-16 кг - спеціальний держак.

Розрізняють два способи розливання сталі у форми: зверху і сифоном (знизу). При розливці зверху кожну виливницю (форму) заповнюють окремо (рис. 1.2.24, а), а при розливці сифоном сталь з ковша надходить до ливника (стояка) і знизу по каналах підіймається і заповнює форми (рис. 1.2.24, б). Обидва способи широко застосовуються.
Рис. 1.2.24. Схема розливання сталі зверху (а) і сифоном знизу (б)
Спосіб безперервного розливання порівняно новий, прогресивніший. Сталь з ковша (рис. 1.2.25) надходить у проміжний пристрій 2, далі - до кристалізатора 3 з міді, який охолоджується водою. Спочатку метал кристалізується на дні кристалізатора (плита-затравка). Після заповнення кристалізатора металом вмикають механізм витягування металу, відбувається виливання в зону вторинного охолодження 4 за допомогою роликів 5. Далі безперервний виливок автоматично розрізається головним різаком 6 на заготовки потрібної довжини. Цей спосіб дуже економний, оскільки завдяки йому одержують сталь високої якості.
Рис. 1.2.25. Схема безперервного розливання сталі:
1 - розливний ківш; 2 - проміжний пристрій; 3 - кристалізатор; 4 - зона вторинного охолодження; 5 - ролики витягування; 6 - газовий різак