UA-75651220-1 >
 
     Розпилюванням називається обробка отворів з метою надання їм потрібної форми. Обробка круглих отворів здійснюється круглими й напівкруглими напилками, тригранних - тригранними, ножівковими й ромбічними напилками, квадратних - квадратними напилками.
     Підготовку до розпилювання починають з розмічання та накернювання розмічальних рисок. Потім за розмічальними рисками свердлять отвори й вирубують пройми, утворені висвердлюванням. Найкращою виходить розмітка на металевій поверхні, відшліфованій наждачним папером.
     Під розпилювання свердлять один отвір, коли пройма невелика; у більших проймах свердлять два чи кілька отворів, щоб мати найменший припуск на розпилювання. Великі перемички важко видалити з просвердленої пройми, однак не можна розміщувати отвори й надто близько для запобігання стисканню, що може призвести до поламки свердла.
      Розпилювання у заготовці воротка квадратного отвору. Спочатку розмічають квадрат, а в ньому - отвір (рис. 1.8.24, а), потім просвердлюють отвір свердлом, діаметр якого на 0,5 мм менший за сторони квадрата. У просвердленому отворі квадратним напилком пропилюють чотири кути, не доходячи 0,5-0,7 мм до розмічальних рисок, після чого розпилюють отвір до розмічальних рисок у такій послідовності: спочатку пропилюють сторони 1 і 3, потім 2 і 4 і підганяють отвір по мітчику так, щоб він входив в отвір на глибину 2-3 мм.
      Подальшу обробку сторін (рис. 1.8.24, б) здійснюють доти, поки квадратна головка легко, але щільно не увійде в отвір.
Рис. 1.8.24. Розпилювання квадратного отвору:
           а - розмітка; б - прийом роботи
     Розпилювання у заготовці тригранного отвору. Розмічають контур трикутника, а в ньому - отвір і свердлять його свердлом, не торкаючись розмічальних рисок трикутника (рис. 1.8.25, а, б). Потім у круглому отворі пропилюють три кути і послідовно розпилюють сторони 1, 2 і 3, не доходячи 0,5 мм до розмічальної риски, після чого підганяють сторони трикутника (рис. 1.8.25, в).
            Рис. 1.8.25. Розпилювання тригранного отвору:
а - розмітка; б - висвердлений отвір; в - послідовність  розпилювання; г - перевірка вкладишем
      При роботі тригранним напилком прагнуть уникнути піднутрення сторін й обпилюють строго прямолінійно. Точність обробки перевіряють вкладишем (рис. 1.8.25, г).

      При припасуванні слід стежити за тим, щоб вкладиш входив у розпилюваний отвір вільно, без перекосу і щільно. Зазор між сторонами трикутника й вкладишем при перевірці щупом має бути не більш як 0,05 мм.

Розпилювання