UA-75651220-1

Поняття про технологічниу процес

Для того щоб одержати готовий металевий виріб, необхідна праця багатьох людей. Спочатку з природної сировини виплавляють метал. Потім з металу роблять заготовку. Обробляючи її, одержують деталь. Надалі з деталей збирають машину або інший виріб.

Процес одержання з сировини й напівфабрикатів, що надійшли на певне підприємство, готової продукції називають виробничим процесом.

Та частина виробничого процесу, що пов’язана з обробкою однієї конкретної деталі, називається технологічним процесом обробки.

Технологічний процес обумовлює певну послідовність обробки, в процесі якої виготовлення виробу необхідної якості здійснюється найраціональніше й при найменших витратах.

Технологічним процесом обробки деталей називають частину виробничого процесу, безпосередньо пов’язану зі зміною форми й розмірів заготовок, а також їх властивостей.

Складовою частиною технологічного процесу є операція.

Операція - частина технологічного процесу з обробки деталі, виконана на одному робочому місці одним робітником або бригадою.

Установом називається частина операції, що виконується при одному закріпленні деталі або групи деталей і забезпечує правильне положення виробу щодо обробного інструмента.

Операція поділяється на переходи.

Переходом вважається частина операції, виконана одним інструментом при одному положенні деталі.

Переходи можуть включати кілька проходів.

Прохід - частина переходу, при якому знімається один шар металу.

Наведемо як приклад технологічний процес виготовлення ключа для встановлювальних фрезерованих гайок (рис. 2.4.1):
Розмічування контуру заготовки й отвору.
Обпилювання зовнішніх габаритних поверхонь 2, 3, 5. Тут три переходи, оскільки обпилювання кожної поверхні пов’язане з поворотом деталі. Крім того, переходами є чорнове й чистове обпилювання, оскільки вони пов’язані зі зміною напилка.
Обпилювання внутрішнього радіуса 6 і зуба 1 за розміткою з притупленням гострих кромок. Тут також можна намітити три переходи.
Рис. 2.4.1 Ключ для встановлювальних фрезерованих гайок
1.Свердління отвору 4.
2.Таврування.
3.Загартування зуба ключа до твердості HRC 37-42.
4.Оксидування.

Розбивання технологічного процесу на операції й переходи на різних підприємствах може бути виконано по-різному, залежно від конкретних виробничих умов.