UA-75651220-1

Технологічна документація

Основним документом, яким оформляється технологічний процес, є технологічна карта. Існують різні форми технологічних карт, однак у всіх картах містяться такі відомості:
  - дані про оброблювану деталь;
  - дані про заготовку для деталі (її характер, розміри, матеріал тощо);
  - зазначаються всі операції й переходи;
  - для кожної операції й переходу зазначаються: устаткування, на якому здійснюється обробка,   - пристрої, застосовувані при обробці, різальний і вимірювальний інструмент, режими обробки, норма часу;
  - дається ескіз переходу.

Таким чином, технологічна карта містить усі відомості, необхідні робітникові в процесі виготовлення деталі, починаючи від роду заготовки, послідовності обробки й завершуючи нормою часу й розрядом роботи.

Окрім технологічних карт, у масовому виробництві набули застосування операційні карти. Вони складаються на кожну операцію й дають більш докладні відомості, необхідні для даної операції. Інструкційні карти, що складаються на окремі види робіт, дають опис прийомів і вказівки щодо їх виконання на кожну операцію й перехід.

В індивідуальному виробництві, коли вироби виготовляються одиницями, немає необхідності складати докладні технологічні карти. У таких випадках обмежуються маршрутними картами, в яких зазначаються лише перелік і послідовність операцій.

Технологічний процес обробки має строго дотримуватися. Ніхто не має права самовільно змінювати його. Без технологічної дисципліни, що передбачає безумовне виконання всіх приписань, зазначених у відповідних технологічних документах, не може існувати жодне підприємство.

Проте технологічний процес не є чимсь раз і назавжди даним, незмінним. Технологічні процеси постійно змінюються, вдосконалюються, поліпшуються. Нові високопродуктивні інструменти, пристрої, новітні прогресивні методи обробки, пропозиції, внесені новаторами виробництва, удосконалюють існуючу технологію, а часто зовсім заміняють її. Однак усі зміни мають вводитися тільки після необхідних перевірок з обов’язковим затвердженням відповідними органами, відповідальними за технологію обробки виробів.

Значну роль в удосконалюванні технології відіграють новатори виробництва, раціоналізатори й винахідники. Вносячи свої пропозиції, вони активно втручаються в технологічні процеси, поліпшують і змінюють їх.